Thông báo:
Văn phòng Alitaobao Tp. HCM sẽ tạm ngưng phục vụ vào 2 ngày 22 và 23/04/2017. Trong 2 ngày 22 và 23/04/2017, mọi liên hệ quý khách vui lòng gọi vào số (04-3) 511.33.33.

Cách chọn các sản phẩm cùng shop

Khi đặt hàng, để chi phí vận chuyển được rẻ hơn, bạn nên đặt nhiều sản phẩm của cùng một Shop trong cùng một đơn đặt hàng. Cách xem và chọn sản phẩm cùng Shop xem minh họa ở hình sau:

 

Chat với chúng tôi