Đồ bảo hộ chân đầu gối, chuyên dụng khi lái xe
1 - 19
285.500đ
20 - 49
263.600đ
≥50
241.600đ
241.600 đ
Đồ bảo hộ đầu gối khuỷu tay, chuyên dụng khi lái xe
50 - 99
197.700đ
100 - 199
175.700đ
≥200
153.800đ
153.800 đ
Đồ bảo hộ chân đầu gối, bộ 2 chiếc
1 - 9
175.700đ
≥10
153.800đ
153.800 đ
Đồ bảo hộ đầu gối khuỷu tay, bộ 4 chiếc
50 - 99
197.700đ
100 - 199
175.700đ
≥200
153.800đ
153.800 đ
Chat với chúng tôi