Thông báo:
Về việc thanh toán phí vận chuyển trong nước đối với khách hàng nhận hàng tại nhà:.
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và để đa dạng hơn trong việc lựa chọn nhà cung cấp Chuyển Phát Nhanh trong nước,
Alitaobao sẽ thực hiện thay đổi việc trả cước phí Chuyển Phát Nhanh trong nước từ hình thức Người Nhận Trả Cước sang hình thức thu cước trước sau đó mới gửi hàng
Vậy Alitaobao xin thông báo đến quý khách hàng được biết. Việc thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày 11/09/2017.
Mọi chi tiết xin liên hệ bộ phận CSKH. Cảm ơn quý khách. Xem chi tiết
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
20 - 499
10.000đ
500 - 4999
8.600đ
≥5000
8.100đ
8.100 đ
Vòng tay chống muỗi trẻ em, thiết kế hình động vật đáng yêu
200 - 999
13.500đ
1000 - 4999
13.100đ
≥5000
12.400đ
12.400 đ
Vòng tay chống muỗi, thiết kế đáng yêu
100 - 9999
5.400đ
10000 - 99999
5.000đ
≥100000
4.500đ
4.500 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
5 - 99
10.000đ
100 - 999
9.000đ
≥1000
7.200đ
7.200 đ
Nút cài chống muỗi trẻ em, thiết kế đáng yêu
3 - 999
13.300đ
1000 - 4999
9.500đ
≥5000
7.000đ
7.000 đ
Nút cài chống muỗi trẻ em, thiết kế đáng yêu
3 - 499
18.000đ
≥500
13.500đ
13.500 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
10 - 99
54.900đ
100 - 199
47.500đ
≥200
44.000đ
44.000 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
3 - 71
44.200đ
72 - 1439
40.200đ
≥1440
35.800đ
35.800 đ
Nút cài chống muỗi, thiết kế kiểu dáng đáng yêu
10 - 199
17.100đ
200 - 999
15.300đ
≥1000
12.600đ
12.600 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
2 - 49
13.500đ
50 - 499
11.300đ
≥500
10.000đ
10.000 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
100 - 4999
13.500đ
5000 - 99999
12.600đ
≥100000
10.000đ
10.000 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
10 - 99
9.000đ
100 - 999
8.600đ
≥1000
8.100đ
8.100 đ
Vòng tay chống muỗi trẻ em, thiết kế đáng yêu, chống nước
10 - 99
11.300đ
100 - 499
5.400đ
≥500
4.500đ
4.500 đ
Vòng tay chống muỗi, thiết kế kiểu lò xo
3 - 19
13.500đ
20 - 49
12.600đ
≥50
12.200đ
12.200 đ
Vòng tay chống muỗi, màu sắc đa dạng, chống nước
2 - 199
11.300đ
200 - 2999
8.100đ
≥3000
7.200đ
7.200 đ
Nút cài chống muỗi, thiết kế hình pororo đáng yêu
3 - 99
14.900đ
100 - 999
13.500đ
≥1000
13.100đ
13.100 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
20 - 99
7.200đ
100 - 999
6.800đ
≥1000
6.300đ
6.300 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
2 - 999
7.200đ
1000 - 9999
5.900đ
≥10000
5.400đ
5.400 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
10 - 49
13.500đ
50 - 99
11.300đ
≥100
9.000đ
9.000 đ
Vòng tay chống muỗi, thiết kế kiểu dáng đáng yêu
10 - 99
22.400đ
100 - 999
13.500đ
≥1000
7.200đ
7.200 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
200 - 599
8.600đ
600 - 8999999
8.100đ
≥9000000
4.500đ
4.500 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
5 - 499
10.000đ
500 - 9999999
8.100đ
≥10000000
6.800đ
6.800 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
3 - 499
7.200đ
500 - 999999
5.900đ
≥1000000
5.000đ
5.000 đ
Nút cài chống muỗi trẻ em, thiết kế kiểu dáng đáng yêu
20 - 99
7.200đ
100 - 999999
6.800đ
≥1000000
5.000đ
5.000 đ
Vòng tay chống muỗi trẻ em, thiết kế hình động vật đáng yêu
50 - 499
8.100đ
500 - 9999
7.200đ
≥10000
6.300đ
6.300 đ
Nút cài chống muỗi trẻ em, thiết kế kiểu dáng đáng yêu
3 - 999
22.400đ
1000 - 999999
18.000đ
≥1000000
13.500đ
13.500 đ
Vòng tay chống muỗi, thiết kế kiểu dáng đáng yêu
1 - 499
80.900đ
500 - 999
76.000đ
≥1000
71.200đ
71.200 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
3 - 199
10.600đ
200 - 19999
10.000đ
≥20000
8.100đ
8.100 đ
Chat với chúng tôi