Thông báo:
Về việc điều chỉnh phí vận chuyển HN - HCM đối với khách hàng nhận hàng tại VP HCM:
Kính gửi Quý khách hàng!
Do cục Hàng Không tăng giá vận chuyển dịp cuối năm, để đảm bảo vận hành hàng hóa, từ 0h00 ngày 05/12/2017 Alitaobao điều chỉnh tăng giá vận chuyển nhanh đường Hàng Không từ kho HN vào kho HCM từ 17.000đ/kg lên thành 19.000đ/kg.
Alitaobao xin thông báo để Khách hàng chủ động việc kinh doanh của mình.
Alitaobao hy vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ phía Quý Khách hàng.
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
20 - 499
10.000đ
500 - 4999
8.600đ
≥5000
8.100đ
8.100 đ
Vòng tay chống muỗi trẻ em, thiết kế hình động vật đáng yêu
200 - 999
13.500đ
1000 - 4999
13.100đ
≥5000
12.400đ
12.400 đ
Vòng tay chống muỗi, thiết kế đáng yêu
100 - 9999
5.400đ
10000 - 99999
5.000đ
≥100000
4.500đ
4.500 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
5 - 99
10.000đ
100 - 999
9.000đ
≥1000
7.200đ
7.200 đ
Nút cài chống muỗi trẻ em, thiết kế đáng yêu
3 - 999
13.300đ
1000 - 4999
9.500đ
≥5000
7.000đ
7.000 đ
Nút cài chống muỗi trẻ em, thiết kế đáng yêu
3 - 499
18.000đ
≥500
13.500đ
13.500 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
10 - 99
54.900đ
100 - 199
47.500đ
≥200
44.000đ
44.000 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
3 - 71
44.200đ
72 - 1439
40.200đ
≥1440
35.800đ
35.800 đ
Nút cài chống muỗi, thiết kế kiểu dáng đáng yêu
10 - 199
17.100đ
200 - 999
15.300đ
≥1000
12.600đ
12.600 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
2 - 49
13.500đ
50 - 499
11.300đ
≥500
10.000đ
10.000 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
100 - 4999
13.500đ
5000 - 99999
12.600đ
≥100000
10.000đ
10.000 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
10 - 99
9.000đ
100 - 999
8.600đ
≥1000
8.100đ
8.100 đ
Vòng tay chống muỗi trẻ em, thiết kế đáng yêu, chống nước
10 - 99
11.300đ
100 - 499
5.400đ
≥500
4.500đ
4.500 đ
Vòng tay chống muỗi, thiết kế kiểu lò xo
3 - 19
13.500đ
20 - 49
12.600đ
≥50
12.200đ
12.200 đ
Vòng tay chống muỗi, màu sắc đa dạng, chống nước
2 - 199
11.300đ
200 - 2999
8.100đ
≥3000
7.200đ
7.200 đ
Nút cài chống muỗi, thiết kế hình pororo đáng yêu
3 - 99
14.900đ
100 - 999
13.500đ
≥1000
13.100đ
13.100 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
20 - 99
7.200đ
100 - 999
6.800đ
≥1000
6.300đ
6.300 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
2 - 999
7.200đ
1000 - 9999
5.900đ
≥10000
5.400đ
5.400 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
10 - 49
13.500đ
50 - 99
11.300đ
≥100
9.000đ
9.000 đ
Vòng tay chống muỗi, thiết kế kiểu dáng đáng yêu
10 - 99
22.400đ
100 - 999
13.500đ
≥1000
7.200đ
7.200 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
200 - 599
8.600đ
600 - 8999999
8.100đ
≥9000000
4.500đ
4.500 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
5 - 499
10.000đ
500 - 9999999
8.100đ
≥10000000
6.800đ
6.800 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
3 - 499
7.200đ
500 - 999999
5.900đ
≥1000000
5.000đ
5.000 đ
Nút cài chống muỗi trẻ em, thiết kế kiểu dáng đáng yêu
20 - 99
7.200đ
100 - 999999
6.800đ
≥1000000
5.000đ
5.000 đ
Vòng tay chống muỗi trẻ em, thiết kế hình động vật đáng yêu
50 - 499
8.100đ
500 - 9999
7.200đ
≥10000
6.300đ
6.300 đ
Nút cài chống muỗi trẻ em, thiết kế kiểu dáng đáng yêu
3 - 999
22.400đ
1000 - 999999
18.000đ
≥1000000
13.500đ
13.500 đ
Vòng tay chống muỗi, thiết kế kiểu dáng đáng yêu
1 - 499
80.900đ
500 - 999
76.000đ
≥1000
71.200đ
71.200 đ
Vòng tay chống muỗi, kiểu dáng đơn giản, màu sắc đa dạng
3 - 199
10.600đ
200 - 19999
10.000đ
≥20000
8.100đ
8.100 đ
Chat với chúng tôi