Thông báo:
Về việc điều chỉnh phí vận chuyển HN - HCM đối với khách hàng nhận hàng tại VP HCM:
Kính gửi Quý khách hàng!
Do cục Hàng Không tăng giá vận chuyển dịp cuối năm, để đảm bảo vận hành hàng hóa, từ 0h00 ngày 05/12/2017 Alitaobao điều chỉnh tăng giá vận chuyển nhanh đường Hàng Không từ kho HN vào kho HCM từ 17.000đ/kg lên thành 19.000đ/kg.
Alitaobao xin thông báo để Khách hàng chủ động việc kinh doanh của mình.
Alitaobao hy vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ phía Quý Khách hàng.
484 sản phẩm được tìm thấy
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng, dáng trẻ trung
3 - 3
171.300đ
4 - 4
158.200đ
≥5
153.800đ
153.800 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
162.600đ
50 - 499
153.800đ
≥500
140.600đ
140.600 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 99
87.900đ
100 - 99999
83.500đ
≥100000
52.800đ
52.800 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 499
57.100đ
500 - 999
52.800đ
≥1000
48.400đ
48.400 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
74.700đ
50 - 299
70.300đ
≥300
65.900đ
65.900 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 9
131.800đ
10 - 49
127.400đ
≥50
114.200đ
114.200 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 19
61.500đ
20 - 99
59.300đ
≥100
54.900đ
54.900 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
171.300đ
50 - 99
166.900đ
≥100
162.600đ
162.600 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 19
68.100đ
20 - 199
67.200đ
≥200
66.800đ
66.800 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 9
136.200đ
10 - 99
131.800đ
≥100
127.400đ
127.400 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
74.700đ
50 - 99
70.300đ
≥100
65.900đ
65.900 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 199
76.900đ
200 - 9999
74.700đ
≥10000
70.300đ
70.300 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
153.800đ
50 - 99
145.000đ
≥100
140.600đ
140.600 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
100 - 4999
79.100đ
5000 - 9999
52.800đ
≥10000
38.400đ
38.400 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 29
61.500đ
30 - 99
59.300đ
≥100
54.900đ
54.900 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 9
83.500đ
10 - 9999
79.100đ
≥10000
74.700đ
74.700 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
109.800đ
50 - 99
105.500đ
≥100
101.100đ
101.100 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
96.700đ
50 - 4999
87.500đ
≥5000
81.300đ
81.300 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
127.400đ
50 - 99
123.000đ
≥100
118.600đ
118.600 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 199
136.200đ
200 - 29999
127.400đ
≥30000
87.900đ
87.900 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
162.600đ
50 - 199
158.200đ
≥200
149.400đ
149.400 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 99
127.400đ
100 - 199
123.000đ
≥200
118.600đ
118.600 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 9
202.100đ
10 - 199
188.900đ
≥200
175.700đ
175.700 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
180.100đ
50 - 99
171.300đ
≥100
162.600đ
162.600 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 49
104.600đ
50 - 199
91.400đ
≥200
83.500đ
83.500 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 9
105.500đ
10 - 49
96.700đ
≥50
92.300đ
92.300 đ
Túi xách nữ thời trang, màu sắc đa dạng trẻ trung, phong cách Hàn
3 - 38
153.800đ
39 - 398
149.400đ
≥399
147.200đ
147.200 đ
Chat với chúng tôi