Hàng thiết kế Việt Nam

{{range.item_price_range_begin}} - {{range.item_price_range_end}} ≥ {{range.item_price_range_begin}}
{{fmnb(range.item_price_range_price_vnd, 0)}}đ
≥ {{fmnb(item.item_min, 0)}}
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}}đ
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}} đ
Bộ sạc trên xe ô tô, thiết kế 4 trong 2, 2 cổng use, tiện lợi
3 - 99
64.800đ
100 - 499
60.500đ
≥500
56.200đ
56.200 đ
Bộ sạc trên xe ô tô, màu sắc đa dạng, 2 cổng usb, đơn giản
50 - 499
7.100đ
500 - 999
6.900đ
≥1000
6.700đ
6.700 đ
Bộ sạc trên xe ô tô, thiết kế 2 cổng USB, kiểu đơn giản tiện lợi
5 - 299
73.500đ
300 - 499
69.200đ
≥500
64.800đ
64.800 đ