Hàng thiết kế Việt Nam

{{range.item_price_range_begin}} - {{range.item_price_range_end}} ≥ {{range.item_price_range_begin}}
{{fmnb(range.item_price_range_price_vnd, 0)}}đ
≥ {{fmnb(item.item_min, 0)}}
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}}đ
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}} đ
Cài áo thời trang, kiểu dáng ngộ nghĩnh, mẫu mới cá tính
2 - 11
11.300đ
12 - 239
10.900đ
≥240
10.400đ
10.400 đ
Cài áo thời trang, thiết kế hoạt hình Nhật Bản, nhiều mẫu
2 - 11
15.200đ
12 - 239
14.800đ
≥240
13.900đ
13.900 đ