Hàng thiết kế Việt Nam

{{range.item_price_range_begin}} - {{range.item_price_range_end}} ≥ {{range.item_price_range_begin}}
{{fmnb(range.item_price_range_price_vnd, 0)}}đ
≥ {{fmnb(item.item_min, 0)}}
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}}đ
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}} đ
Đầm nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, phong cách trẻ trung
2 - 9
251.300đ
10 - 19
242.700đ
≥20
234.200đ
234.200 đ
Đầm nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, kiểu dáng nữ tính
2 - 9
234.200đ
10 - 19
225.700đ
≥20
217.200đ
217.200 đ
Đầm nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, phong cách châu Âu
2 - 9
234.200đ
10 - 19
225.700đ
≥20
217.200đ
217.200 đ
Đầm nữ thời trang, thiết kế vintage, phong cách trẻ trung
2 - 9
234.200đ
10 - 19
230.000đ
≥20
217.200đ
217.200 đ