Hàng thiết kế Việt Nam

{{range.item_price_range_begin}} - {{range.item_price_range_end}} ≥ {{range.item_price_range_begin}}
{{fmnb(range.item_price_range_price_vnd, 0)}}đ
≥ {{fmnb(item.item_min, 0)}}
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}}đ
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}} đ
Đầm nữ không tay, kiểu dáng bó eo, thiết kế thuần màu
2 - 99
128.500đ
100 - 9999
124.200đ
≥10000
120.000đ
120.000 đ
Đầm nữ không tay, in hoa duyên dáng, kiểu dáng eo chun
1 - 99
124.200đ
100 - 999
81.000đ
≥1000
75.000đ
75.000 đ