Hàng thiết kế Việt Nam

{{range.item_price_range_begin}} - {{range.item_price_range_end}} ≥ {{range.item_price_range_begin}}
{{fmnb(range.item_price_range_price_vnd, 0)}}đ
≥ {{fmnb(item.item_min, 0)}}
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}}đ
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}} đ
Dây cáp cứu hộ, nhiều màu lựa chọn, sợi dây chắc chắn an toàn
2 - 99
33.000đ
100 - 9999
24.200đ
≥10000
17.700đ
17.700 đ
Dây cáp cứu hộ, chiều dài dây 4m, tải trọng 5 tấn, chất liệu sợi thép
130 - 519
54.000đ
520 - 2599
51.900đ
≥2600
49.700đ
49.700 đ
Dây cáp cứu hộ, thiết kế đơn giản, thông dụng, nhiều màu sắc
2 - 19
26.400đ
20 - 99
22.000đ
≥100
20.000đ
20.000 đ
Dây cáp cứu hộ, chất liệu sợi thép, chiều dài 4m, dày dặn
2 - 19
47.600đ
20 - 299
45.400đ
≥300
44.100đ
44.100 đ
Dây cáp cứu hộ, chất liệu sợi thép, chuyên dụng kéo xe, mẫu mới
10 - 29
112.300đ
30 - 99
110.200đ
≥100
103.700đ
103.700 đ
Dây cáp cứu hộ, chất liệu dày dặn, chiều dài 4m, tải trọng 5 tấn
1 - 99
37.400đ
100 - 999
33.000đ
≥1000
28.600đ
28.600 đ
Dây cáp cứu hộ, chất liệu sợi thép, chiều dài 4m, tải trọng 5 tấn
1 - 59
47.600đ
60 - 999998
43.200đ
≥999999
22.000đ
22.000 đ
Dây cáp cứu hộ, nhiều màu lựa chọn, sợi dây chắc chắn an toàn
50 - 499
22.000đ
500 - 999
21.700đ
≥1000
21.300đ
21.300 đ
Dây cáp cứu hộ, 2 lớp dày dặn, chiều dài 4m, tải trọng 5 tấn
2 - 199
47.600đ
200 - 29999
45.400đ
≥30000
43.200đ
43.200 đ
Dây cáp cứu hộ, chất liệu dây dù chắc chắn, dùng kéo xe
1 - 9
37.400đ
10 - 99
36.500đ
≥100
33.000đ
33.000 đ