Hàng thiết kế Việt Nam

{{range.item_price_range_begin}} - {{range.item_price_range_end}} ≥ {{range.item_price_range_begin}}
{{fmnb(range.item_price_range_price_vnd, 0)}}đ
≥ {{fmnb(item.item_min, 0)}}
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}}đ
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}} đ
Khuyên tai nam thời trang, kiểu dáng đơn giản, phong cách cá tính
10 - 49
7.800đ
50 - 999
6.500đ
≥1000
5.700đ
5.700 đ