Hàng thiết kế Việt Nam

{{range.item_price_range_begin}} - {{range.item_price_range_end}} ≥ {{range.item_price_range_begin}}
{{fmnb(range.item_price_range_price_vnd, 0)}}đ
≥ {{fmnb(item.item_min, 0)}}
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}}đ
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}} đ
Khuyên tai nam thời trang, đính đá lấp lánh, phong cách Hàn Quốc
2 - 11
13.000đ
12 - 299
10.900đ
≥300
8.200đ
8.200 đ