Hàng thiết kế Việt Nam

{{range.item_price_range_begin}} - {{range.item_price_range_end}} ≥ {{range.item_price_range_begin}}
{{fmnb(range.item_price_range_price_vnd, 0)}}đ
≥ {{fmnb(item.item_min, 0)}}
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}}đ
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}} đ
Khuyên tai nam thời trang, chất liệu thép không gỉ, phối đinh tán
3 - 11
15.200đ
12 - 119
10.900đ
≥120
8.700đ
8.700 đ