Hàng thiết kế Việt Nam

{{range.item_price_range_begin}} - {{range.item_price_range_end}} ≥ {{range.item_price_range_begin}}
{{fmnb(range.item_price_range_price_vnd, 0)}}đ
≥ {{fmnb(item.item_min, 0)}}
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}}đ
{{fmnb(item.item_price_min_vnd, 0)}} đ
Khuyên tai nữ thời trang, thiết kế nữ tính hiện đại, mẫu mới
3 - 23
26.000đ
24 - 199
25.200đ
≥200
22.600đ
22.600 đ
Khuyên tai nữ thời trang, thiết kế xinh xắn, nữ tính hiện đại
3 - 58
17.500đ
59 - 128
16.200đ
≥129
15.300đ
15.300 đ
Khuyên tai nữ thời trang, thiết kế nữ tính ngọt ngào, kiểu dáng HQ
2 - 11
25.600đ
12 - 119
24.300đ
≥120
22.600đ
22.600 đ
Khuyên tai nữ thời trang, thiết kế cá tính, phong cách Âu Mỹ
2 - 11
10.900đ
12 - 99
10.000đ
≥100
8.700đ
8.700 đ