Logo thương hiệu, chất liệu cao cấp hãng BYD
1 - 999
22.200đ
1000 - 1999
17.900đ
≥2000
15.700đ
15.700 đ
Logo các thương hiệu, logo xe ô tô, nhiều mẫu mã
100 - 499
35.600đ
500 - 999
33.300đ
≥1000
31.100đ
31.100 đ
Logo thương hiệu xe ô tô BMW, Mercedes-Benz, Audi, Honda
1000 - 4999
6.800đ
5000 - 9999
6.500đ
≥10000
6.300đ
6.300 đ
Logo thương hiệu, logo xe ô tô, xe điện, 3D lập thể
5 - 999
22.200đ
1000 - 1999
17.900đ
≥2000
15.700đ
15.700 đ
Logo các thương hiệu, nhiều mẫu mã, 3D lập thể
1 - 99
22.200đ
100 - 499
21.100đ
≥500
19.300đ
19.300 đ
Logo thương hiệu chất liệu cao cấp cho xe ô tô
500 - 1999
6.800đ
2000 - 4999
6.300đ
≥5000
5.600đ
5.600 đ
Logo thương hiệu chất liệu cao cấp
500 - 1999
13.500đ
2000 - 4999
11.200đ
≥5000
9.000đ
9.000 đ
Logo thương hiệu hợp kim
1000 - 4999
13.400đ
5000 - 9999
12.800đ
≥10000
12.400đ
12.400 đ