Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm

 

Để tìm kiếm sản phẩm, bạn nhập tên sản phẩm bạn cần tìm vào ô tìm kiếm như hình dưới dây:

 

 

Sau khi bạn nhấn nút "Tìm kiếm", sẽ xuất hiện trang kết quả tìm kiếm như hình dưới:

 

 

Ở trang này, bạn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo mong muốn của bạn theo các tiêu chí lọc sau đây:

- Thu hẹp theo loại sản phẩm: bạn nhấp vào tên danh mục sản phẩm cần quan tâm.

- Bán buôn/ Bán lẻ: lọc theo hình thức bán hàng của shop.

- Lọc theo giá: bán nhập khoảng giá cần quan tâm theo mức "Thấp nhất" đến "Cao nhất".

 

hoặc sắp xếp kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí: 

 

- Độ phù hợp: theo độ chính xác giữa tên SP được tìm thấy so với từ khóa bạn tìm.

- Giao dịch: sắp xếp tăng/ giảm dựa trên số lượng sản phẩm bán được, tiêu chí này giúp bạn đánh giá một cách tương đối sản phẩm (hoặc shop) uy tín dựa trên số lượng người mua.

- Thời gian: sắp xếp theo thời gian cập nhật của sản phẩm tăng hoặc giảm dần.

- Giá: sắp xếp theo giá tăng hoặc giảm dần.