Túi đựng dụng cụ y tế mini
1 - 9
6.800đ
10 - 999
5.900đ
≥1000
5.400đ
5.400 đ
Túi đựng dụng cụ y tế ứng cứu
1 - 9
125.800đ
10 - 99
115.800đ
≥100
107.500đ
107.500 đ
Túi đựng dụng cụ y tế gia đình, du lịch
1 - 199
15.700đ
200 - 99999
14.800đ
≥100000
6.800đ
6.800 đ
Túi đựng dụng cụ y tế trong xe ô tô
1 - 99
22.200đ
100 - 999999
20.200đ
≥1000000
17.100đ
17.100 đ
Túi đựng dụng cụ y tế mini
1 - 499
6.800đ
500 - 4999
6.300đ
≥5000
5.400đ
5.400 đ
Túi đựng dụng cụ y tế tiện dụng
1 - 9
91.800đ
10 - 29999
86.500đ
≥30000
26.700đ
26.700 đ
Túi đựng dụng cụ y tế gia đình, dã ngoại
1 - 99
22.200đ
100 - 499
17.900đ
≥500
14.400đ
14.400 đ
Túi đựng dụng cụ y tế khẩn cấp
1 - 9
22.200đ
10 - 99
17.900đ
≥100
15.700đ
15.700 đ
Túi đựng dụng cụ cứu thương khẩn cấp
100 - 999
6.800đ
1000 - 9999
6.300đ
≥10000
5.400đ
5.400 đ
Túi đựng dụng cụ cứu thương khẩn cấp
2 - 9
87.400đ
10 - 99
85.200đ
≥100
80.900đ
80.900 đ
Túi đựng dụng cụ cứu thương khẩn cấp đa năng
1 - 99
15.700đ
100 - 999
15.300đ
≥1000
14.400đ
14.400 đ
Túi đựng dụng cụ cứu thương khẩn cấp
1 - 9
87.400đ
10 - 99
85.200đ
≥100
80.900đ
80.900 đ
Túi đựng dụng cụ y tế khẩn cấp
1 - 9
22.200đ
10 - 99
20.200đ
≥100
17.900đ
17.900 đ