Thông báo về việc tạm chuyển đổi sang hình thức làm việc Online:

Kính gửi quý khách hàng, do tình hình dịch bệnh tại Hà Nội diễn biến phức tạp và để chấp hành nghiêm chỉ thị giãn cách của thành phố Hà Nội nên Alitaobao quyết định hoạt động làm việc theo hình thức Online .

Những công việc về CSKH và Nhập hàng vẫn được tiến hành như bình thường.

Những công việc về gửi hàng có thể tạm thời bị kéo dài hơn dự kiến từ 3-5 ngày.

Trong khoảng thời gian này, quý khách hàng liên hệ với CSKH qua Page , Zalo hoặc tạm thời gọi số di động 0965.563.811 thay cho Holine cũ trên website.

Hết thời gian giãn cách của thành phố Hà Nội, tất cả công việc sẽ trở lại hoạt động như bình thường.

Kính mong quý khách hàng thông cảm. Chân thành cảm ơn quý khách!

Vòng tay nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, màu sắc trang nhã
2 - 99
103.400đ
100 - 999
98.700đ
≥1000
94.000đ
94.000 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, màu sắc trang nhã
2 - 99
98.700đ
100 - 499
95.400đ
≥500
91.600đ
91.600 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, màu sắc trang nhã
2 - 99
97.700đ
100 - 999
92.100đ
≥1000
87.400đ
87.400 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 99
96.300đ
100 - 999
90.700đ
≥1000
84.600đ
84.600 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 99
94.000đ
100 - 999
86.900đ
≥1000
79.900đ
79.900 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách năng động
2 - 99
86.900đ
100 - 999
81.800đ
≥1000
77.600đ
77.600 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 59
85.500đ
60 - 99
79.900đ
≥100
76.100đ
76.100 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 99
82.200đ
100 - 999
78.000đ
≥1000
72.900đ
72.900 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách Hàn Quốc
2 - 99
79.900đ
100 - 999
75.200đ
≥1000
72.400đ
72.400 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách năng động
2 - 99
86.900đ
100 - 999
80.800đ
≥1000
71.900đ
71.900 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 99
79.900đ
100 - 999
74.300đ
≥1000
70.500đ
70.500 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách năng động
2 - 99
75.200đ
100 - 999
70.500đ
≥1000
65.800đ
65.800 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, màu sắc trang nhã
2 - 99
75.200đ
100 - 999
69.600đ
≥1000
64.900đ
64.900 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách Hàn Quốc
2 - 99
70.500đ
100 - 999
66.700đ
≥1000
63.500đ
63.500 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách Hàn Quốc
2 - 99
75.200đ
100 - 999
64.900đ
≥1000
61.100đ
61.100 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách Hàn Quốc
2 - 99
69.600đ
100 - 499
65.800đ
≥500
60.200đ
60.200 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách Hàn Quốc
2 - 99
68.200đ
100 - 999
65.800đ
≥1000
60.200đ
60.200 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 99
72.900đ
100 - 999
68.200đ
≥1000
58.800đ
58.800 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách Hàn Quốc
2 - 99
65.800đ
100 - 999
63.500đ
≥1000
58.800đ
58.800 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 99
63.500đ
100 - 999
61.100đ
≥1000
58.800đ
58.800 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách năng động
2 - 99
65.800đ
100 - 999
62.100đ
≥1000
56.400đ
56.400 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 99
61.100đ
100 - 999
58.800đ
≥1000
56.400đ
56.400 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách Hàn Quốc
2 - 99
62.100đ
100 - 499
60.200đ
≥500
56.400đ
56.400 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, màu sắc trang nhã
2 - 99
63.500đ
100 - 999
59.200đ
≥1000
55.000đ
55.000 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách năng động
2 - 99
61.100đ
100 - 999
57.400đ
≥1000
53.100đ
53.100 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, màu sắc trang nhã
2 - 99
61.100đ
100 - 499
57.400đ
≥500
52.700đ
52.700 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 99
58.800đ
100 - 999
55.500đ
≥1000
51.700đ
51.700 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách năng động
2 - 59
57.800đ
60 - 99
54.100đ
≥100
50.800đ
50.800 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách năng động
2 - 99
56.400đ
100 - 999
52.200đ
≥1000
49.800đ
49.800 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 99
54.100đ
100 - 499
51.700đ
≥500
49.400đ
49.400 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách Hàn Quốc
2 - 99
56.400đ
100 - 499
52.700đ
≥500
48.400đ
48.400 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách năng động
2 - 99
55.500đ
100 - 999
49.400đ
≥1000
46.800đ
46.800 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, màu sắc trang nhã
2 - 99
54.500đ
100 - 999
50.800đ
≥1000
45.900đ
45.900 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách Hàn Quốc
2 - 99
61.100đ
100 - 999
54.500đ
≥1000
45.400đ
45.400 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, màu sắc trang nhã
2 - 99
51.700đ
100 - 999
48.000đ
≥1000
44.000đ
44.000 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế thanh lịch, màu sắc trang nhã
2 - 199
47.000đ
200 - 999
45.400đ
≥1000
40.600đ
40.600 đ
Vòng tay nữ thời trang, thiết kế trẻ trung, màu sắc trang nhã, mẫu mới
2 - 99
45.400đ
100 - 999
43.000đ
≥1000
39.700đ
39.700 đ
Vòng tay nữ thời trang, kiểu dáng trẻ trung, phong cách năng động
2 - 99
46.400đ
100 - 499
43.000đ
≥500
39.200đ
39.200 đ